Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy

Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy


27 lutego o godzinie 17:00 w Miejskiej Placówce Muzealnej odbędzie się spotkanie dotyczące tematyki herbu naszego miasta. Kwestie prawne wiążące się z ustaleniem właściwego symbolu dla Mikołowa dalej pozostają nierozstrzygnięte i budzą wiele kontrowersji wśród naszej społeczności lokalnej. Spotkanie pozwoli na pogłębienie wiedzy oraz lepsze rozeznanie w tej tematyce.
Zapraszamy na wykład profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Zenona Piecha, polskiego historyka, który w swoich badaniach w szczególności skupia się na tematach związanych z pieczęciami i ich nazewnictwie, heraldyką oraz ikonografią. Podczas tego wydarzenia zostaną poruszone m.in. kwestie:

  • czym jest herb oraz jakie ma źródła historyczne,
  • jaka była przedwojenna praktyka dotycząca zatwierdzania herbów miejskich,
  • w jaki sposób zaprojektować herb miasta, zarówno od strony historycznej, jak i plastycznej (projektowej),
  • dobrych praktyk na przykładach jednostek znajdujących się w województwie małopolskim,
  • oraz najważniejszy punkt „Co zrobić, aby herb Mikołowa otrzymał zatwierdzenie ministerialne herbu”.

Serdecznie zapraszamy 27 lutego 2020 roku do Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie (ul. Karola Miarki 15).

Wykład rozpocznie się o godzinie 17:00.

Logotypy UE