Wirtu@lny Urząd – czekamy na Twoją ankietę!

Gmina Mikołów idąc z postępem czasu wychodzi na przeciw Państwa potrzebom oraz oczekiwaniom i realizuje projekt „Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów”. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowy portal Urzędu Miasta Mikołów wraz z Biuletynem Informacji Publicznej, a funkcjonujący System Informacji o Terenie zostanie rozbudowany o nowe moduły – w tym moduł do zgłaszania dla obywateli, który będzie dostępny jako aplikacja mobilna. Dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie, mieszkańcy będą mieli możliwość m.in. korzystania z e-usług (SEKAP, ePUAP), zweryfikowania na jakim etapie realizacji jest sprawa wprost ze swojego domu.
Aktualnie trwają prace nad budową nowego portalu Urzędu Miasta Mikołów oraz Biuletyn Informacji Publicznej. W związku z tym w dniach od 28 kwietnia do 8 maja serdecznie zachęcamy mieszkańców do wypełnienia elektronicznych ankiet. Państwa opinie przyczynią się do stworzenia portalu Urzędu Miasta Mikołów zgodnego z oczekiwaniami.

Link do ankiety

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Komentarze (0)
Wirtu@lny Urząd – czekamy na Twoją ankietę!
Brak komentarzy
Logotypy UE