WĘGIEL – sprzedaż węgla dla mieszkańców Mikołowa #1

Data ostatniej aktualizacji strony 2023-05-24 godz. 12:00

2023-05-24 – KONIEC I PODSUMOWANIE AKCJI WĘGLOWEJ

Jak na razie ostatnia informacja w temacie węgla, czyli podsumowanie dodatków węglowych i sprzedaży węgla w Mikołowie:

  • liczba wniosków na dodatek węglowy – 4 461 a w tym:
    – przyznanych dodatków – 3 339 na kwotę 10 017 000 zł
    – odmowy 239, umorzenia 173, bez rozpatrzenia 709
  • sprzedano łącznie 1 043,5 tony węgla na rzecz 484 gospodarstw domowych
    – ilość formalnie przyjętych i rozpatrzonych reklamacji 0, ilość gminnego węgla na składach na zakończenie akcji 0 ton

Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy i MOPSu oraz współpracującym firmom za pomoc w zapewnieniu węgla mieszkańcom Mikołowa

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

.

Pytania i odpowiedzi – https://mikolow.eu/wegiel2/

2023-04-20
W związku ze wznowieniem sprzedaży węgla w sklepie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Gmina Mikołów kończy proces przyjmowania wpłat od mieszkańców, w ramach zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych.
Z mieszkańcami, którzy dokonali płatności za węgiel, a jeszcze go nie otrzymali, będą się kontaktować składy węgla, w celu ustalenia terminu dostawy.
Mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla proponujemy zapoznanie się z ofertą PGG.
https://sklep.pgg.pl/
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/aktualnosci/1271/PGG-powieksza-limity-i-siec

2022-12-14
Dystrybucja węgla dla mieszkańców trwa, choć powoli z uwagi na braki w zapewnieniu potrzebnej ilości węgla i długich kolejek po węgiel na kopalniach. W szczegółach na dzisiaj: dotychczas złożono 447 wniosków, z tych złożonych wniosków 367 zweryfikowano pozytywnie, 7 negatywnie, 18 w toku. 220 mieszkańców opłaciło węgiel. Skład węgla Wegmar dostarczył orzech 18 mieszkańcom i ekogroszek 17 mieszkańcom. Dziś Wegmar rozpoczyna transporty do kolejnych 19 mieszkańców, a Sakem odbiera z Wegmaru 25,5 tony ekogroszku i pewnie od jutra rozpocznie rozwóz do 17 mieszkańców. Najprawdopodobniej wszyscy, którzy zapłacą dostaną węgiel przed świętami.

2022-12-08
Od wtorku rozpoczęło się rozwożenie węgla do domów mieszkańców, tych którzy wcześniej zostali powiadomieni o pozytywnej weryfikacji wniosku i dokonali wpłaty, która wpłynęła na konto urzędu. Rozwożony węgiel jest dobrej jakości i pochodzi z KWK Wesoła w Mysłowicach lub Ziemowit Piast w Bieruniu, jest to kostka, orzech lub ekogroszek. Staramy się, by węgiel rozwieziono do Świąt. Osoby zainteresowane otrzymaniem węgla w workach muszą o tym poinformować skład przy kontakcie w sprawie dowozu i workowania, które tak jak dowóz odbywa się za dodatkową opłatą zamawiającego.

2022-12-01
Sytuacja węglowa w Mikołowie przedstawia się następująco:
1 – wszystkie wnioski o zakup węgla, a wpłynęło ich do dzisiaj 341, są weryfikowane już obecnie w 2-3 dni dla osób, które w MOPSie otrzymały dodatek węglowy;
2 – pozostałe wnioski oczekują na weryfikację w MOPSie na co MOPS ma ustawowy termin do końca grudnia a prawdopodobnie zostanie on przedłużony do końca stycznia 2023 z uwagi na ogrom pracy;
3 – osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie są informowane o możliwości wpłaty na zakup węgla i takich osób, które wpłaciły jest na dzisiaj 109;
4 – NIESTETY po zamówieniu węgla dla tych osób w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), od piątku 25 listopada nie mamy ani węgla ani żadnej konkretnej informacji kiedy węgiel będzie do odebrania, ponadto w PGG nikt nie odbiera telefonów, a z doniesień medialnych wiemy, że „węgiel powinien być zapewniony do Świąt” ! Niektóre osoby nie mają już węgla na ogrzewanie mieszkania a nasze możliwości w zapewnieniu im węgla w tym miejscu się kończą. Pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że węgiel się wreszcie pojawi i dla wszystkich wystarczy, jak zapewnia rząd M. Morawieckiego i Prezes PiS J. Kaczyński.
Podsumowując,
warto zauważyć, że dla grupy mieszkańców Mikołowa, która już dokonała wpłaty, PGG nie potrafi zapewnić tylko 150 ton węgla (jest to 6 samochodów po 25 ton). Mamy nadzieję, że ten węgiel w miarę szybko się pojawi ale nie mamy na to żadnego wpływu i jesteśmy przerażeni, gdy sobie pomyślimy, co by było gdyby węgiel był potrzebny dla ponad 4 tyś. mieszkańców, którzy złożyli podania o dodatek węglowy i co w dużo większym zakresie będzie miało miejsce w styczniu, kiedy to węgiel będzie także przysługiwał tym, którzy kupili go w 2022 roku wcześniej i teraz o zakup węgla po preferencyjnej cenie nie mogli wystąpić.

2022-11-28
Mieszkańcom, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie (a są to głównie mieszkańcy, którzy już otrzymali zasiłek węglowy w MOPSie) przekazujemy wszystkie ważne informacje i po odnotowaniu wpłaty, dane mieszkańców przekazujemy do składu węgla w celu realizacji zamówienia. Z mieszkańcami kontaktuje się odpowiednio najpierw Urząd Miasta a następnie Skład realizujący dostawę węgla.

2022-11-28
Do chwili obecnej umowę z Gminą podpisały trzy składy węglowe z terenu powiatu mikołowskiego.

2022-11-15 Rozpoczynamy zbieranie Wniosków na zakup węgla
Szczegóły:
Realizacja zakupu paliwa stałego przez Gminę Mikołów dla gospodarstw domowych:
1. Mieszkaniec wypełnia i składa Wniosek w Urzędzie Miasta, Rynek 16 w godzinach urzędowania (wnioski dostępne w Urzędzie i elektronicznie – Pobierz Wniosek: Plik PDF ),
2. Urząd weryfikuje Wniosek i informuje Wnioskodawcę o wynikach i dalszym postępowaniu (kontakt drogą email lub telefonicznie),
3. Mieszkaniec po pozytywnej weryfikacji Wnioskodawca dokonuje wpłaty TYLKO I WYŁĄCZNIE przelewem na poniższe konto Urzędu Miasta lub w kasie w Urzędu Miasta, gotówką lub kartą.
Konto: Urząd Miasta Mikołów – 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
Tytuł przelewu: Zakup węgla imię i nazwisko Wnioskodawcy
4. jeżeli strona rządowa zapewni odpowiedni węgiel w odpowiedniej ilości, to skontaktuje się z Wnioskodawcą pracownik firmy dystrybucyjnej i ustali szczegóły dostawy,
5. przy odbiorze węgla Wnioskodawca potwierdza jego odbiór.
.
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
6. Węgiel kupowany przez Gminę Mikołów będzie kosztował 1800 zł brutto za 1 tonę, a zainteresowani transportem do domu zapłacą przewoźnikowi dodatkowe 75 zł za jednorazowy dowóz zakupionego węgla w ilości 1,5 tony lub mniej.
7. Na razie nie poinformowano Gmin jaki to będzie węgiel, jesteśmy jak dotychczas zapewniani, że będzie dobrej jakości i z certyfikatem.
8. Osoby składające wnioski na zakup węgla nie muszą go ostatecznie kupić, nie ma tu żadnych zobowiązań, gdyby uznały, że im np. jakość tego węgla nie będzie odpowiadać.
9. W nowym roku 2023 nie będzie można już kupić węgla przysługującego za 2022. Węgiel jest przyznawany po 1,5 tony na każdy rok 2022 i 2023.
10. Umowa z PGG została podpisana i kontaktujemy się z mieszkańcami, których wnioski zostały zweryfikowane.

Masz pytanie napisz – burmistrz.piechula@mikolow.eu
.

Z uwagi na fakt, że rząd Morawieckiego i partia PiSu Kaczyńskiego zawalili sprawę zaopatrzenia Polaków w węgiel, samorządy podjęły próbę pomocy i ratowania sytuacji, w tym także Mikołów. Z uwagi na fakt, że wyraźnie widać czyja to wina za powstały bałagan, braki węgla i wysokie ceny, bardzo prosimy o nie kierowanie do nas swojego niezadowolenia, tylko do osób odpowiedzialnych – wskazanych na wstępie.

Obecnie po podpisaniu ustawy trwają wszystkie konieczne sprawy administracyjne, by mikołowianie mogli zakupić węgiel w cenie 2000 zł brutto.

Węgiel będą mogły zakupić tylko osoby uprawnione, w tym te które otrzymały dodatek węglowy i które jeszcze nie kupowały węgla w cenie gwarantowanej przez rząd.

By nasza Gmina mogła sprzedawać węgiel musimy zmienić uchwałę budżetową, następnie podpisać umowę ze sprzedawcą węgla dla Gminy, po czym zorganizować sprzedaż lub wybrać firmę – zewnętrznego sprzedawcę, a do tego przygotować całą obsługę administracyjną sprzedaży węgla dla około 3000 osób.

Komunikat o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych w Mikołowie

https://bip.mikolow.eu/?a=19326

Obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2238

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2237

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2236

Dodatek węglowy w MikołowieMOPS

https://mops.mikolow.eu/dodatek-weglowy

Więcej szczegółów i informacji w temacie węglowym a także odpowiedzi na wiele pytań, strona rządowa zamieściła pod linkiem w załącznikach pod tekstem:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-dla-gospodarstw-domowych-przez-gminy

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady–pytania-i-odpowiedzi

Logotypy UE