Ważne dla podatników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań  o wysokości dochodów osiągniętych w 2014r. oraz do wpłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 30.04.2015r. 
Zeznania podatkowe można złożyć  m.in. poprzez:
1. przesłanie drogą elektroniczną korzystając z portali:  www.e-deklaracje.gov.pl  lub www.finanse.mf.gov.pl
2. przesłanie do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,
3. złożenie osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.: codziennie od 7.00 do 15.00, natomiast w poniedziałki od 7.00 do 18.00, a także:- w sobotę dnia 7 marca 2015r. (DZIEŃ OTWARTY) w godzinach od  9.00 do 13.00,- w środę 29 kwietnia 2015r.  w godzinach od 7.00  do  17.00,- w czwartek 30 kwietnia 2015r. w godzinach od  7.00 do 17.00.
W siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowane zostało stanowisko z dostępem do internetu, w celu złożenia zeznania drogą elektroniczną.
Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:-  na konto Urzędu Skarbowego  w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE  Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub- w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym  w dniach pracy Urzędu  w godzinach:poniedziałek  od 7.30 do 16.00wtorek-piątek od 7.30 do 14.00 W soboty punkt kasowy jest nieczynny.
Równocześnie zwracam uwagę, że usługi w zakresie przesyłania zeznań oraz dokonywania wpłat podatku świadczone przez Pocztę Polską są odpłatne. Podatnik ponosi również koszt zwrotu podatku za pośrednictwem poczty.

Komentarze (0)
Ważne dla podatników
Brak komentarzy
Logotypy UE