VIII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Miejski Dom Kultury zaprasza na otwarcie wystawy – VIII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej, która odbędzie się 24 października o 18.00. Wernisaż połączony zostal z promocją kalendarza „Paniowy kiedyś…czasem nie tak całkiem dawno”.

Jest istotnym wydarzeniem organizowanym co dwa lata w naszej Galerii. Przegląd daje możliwość nie tylko wyjścia ze swoimi pracami z domu, ale przede wszystkim porównania ich z tym, co robią inni. Środowisko artystów – amatorów jest bardzo aktywne i liczne w naszym regionie. Powstają prace niezwykle oryginalne, świeże i różnorodne. Zgodnie z regulaminem każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 prace w dowolnej technice malarskiej, graficznej oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Przegląd nie ma wprawdzie charakteru konkursu, ale przed wernisażem obraduje jury, złożone z artystów i przedstawicieli kultury, którzy wyróżniają i przyznają nagrody najlepszym ich zdaniem pracom. Otwarcie wystawy ma charakter niezwykle uroczysty. Każdy z uczestników otrzymuje bezpłatny katalog z pracami zakwalifikowanymi do wystawy.Dodatkowo podczas Przeglądu będzie miała miejsce promocja kalendarza „Paniowy kiedyś…czasem nie tak całkiem dawno”. Pomysłodawcą jest Józef Żur, natomiast Dieter Nowak jest autorem obrazów, które posłużyły do kalendarza.
 inf.MDK Mikołów

Komentarze (0)
VIII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
Brak komentarzy
Logotypy UE