Uwaga! Nowe pojemniki na popiół.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów, który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania popiołu i żużla paleniskowego. Popiół należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach, co oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami. W związku z powyższym wszystkie posesje, które korzystają przy ogrzewaniu domu lub wody z instalacji na paliwo stałe (węgiel, koks itp.), zostaną wyposażone w dodatkowe pojemniki. Pojemnik na popiół zostanie przekazany za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Dostarczy go nieodpłatnie firma Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. W przypadku nieobecności właściciela posesji w dniu przeprowadzenia akcji podstawiania pojemników, pracownik firmy REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej umieści w skrzynce pocztowej lub w innym dogodnym miejscu umożliwiającym dostarczenie wiadomości, informację o przeprowadzonej akcji z prośbą o kontakt z firmą. Ponowne i ostateczne podstawienie pojemnika nastąpi tylko po wcześniejszym ustaleniu daty oraz orientacyjnej godziny (+/- 1 godz.) z przedstawicielem firmy REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o z Rudy Śląskiej. W przypadku gdy przy ponownym dostarczeniu pojemnika mieszkaniec będzie nieobecny jedynym miejscem, w którym mieszkaniec będzie mógł odebrać ten pojemnik będzie siedziba firmy REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. P. Skargi 87.
Na każdym pojemniku jest umieszczona naklejka o następującej treści:

Komentarze (0)
Uwaga! Nowe pojemniki na popiół.
Brak komentarzy
Logotypy UE