Utrudnienia w ruchu pieszym

Informujemy, że od środy (17.03.) w związku z dalszą przebudową chodnika na
ul. Prusa ruch pieszych na odcinku od kiosku ruchu do ronda na skrzyżowaniu ul. Prusa z Kolejową odbywać się będzie na wydzielonym fragmencie jezdni.  
Jednocześnie informujemy, że od czwartku (18.03.) zostaną rozpoczęte roboty związane z przyłączem energetycznym do dworca autobusowego w związku z czym zostanie zamknięty chodnik ul. Prusa na odcinku od Apteki do wjazdu do budynku ZIM. Zamknięcie chodnika potrwa około tygodnia.

Logotypy UE