Utrudnienia na DK-81 przebiegającej przez Mikołów Kamionkę

W związku z montażem ekranów akustycznych na zlecenie GDDKiA wzdłuż Drogi Krajowej 81 w okresie od 02.09.br. – 30.11.br występować będą utrudnienia w ruchu drogowym w km 8+500 do 10+500 (zamknięcie prawych pasów drogi w obu kierunkach).

Szczegóły w załączonym piśmie.

 

Komentarze (0)
Utrudnienia na DK-81 przebiegającej przez Mikołów Kamionkę
Brak komentarzy
Logotypy UE