Urząd Skarbowy zaprasza przedsiębiorców

15 grudnia o godz. 14 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Hubera odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, na którym omówione zostaną zmiany w zakresie podatku od towarów i usług oraz zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać pod numerem telefonu 32 32 46 233.

Komentarze (0)
Urząd Skarbowy zaprasza przedsiębiorców
Brak komentarzy
Logotypy UE