Tymczasowa organizacja ruchu droga wojewódzka nr 925

Tymczasowa organizacja ruchu droga wojewódzka nr 925

Zakres planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczy oznakowania:

1. Obszaru robót drogowych i branżowych na odcinku drogi DW925 w km 15+980 ÷ 25+920 (od drogi DK 44  Mikołowie do ul. Gliwickiej w Orzeszu) z uwzględnieniem zamknięcia w/w odcinka drogi dla powszechnego ruchu pojazdów. Zakaz ruchu na w/w odcinku drogi DW925 nie dotyczy:                              

  • dojazdu do posesji od DK44 w Mikołowie do ul. Gliwickiej w Orzeszu,
  • pojazdów lokalnej komunikacji zbiorowej,
  • pojazdów służb miejskich,
  • pojazdów służb ratunkowych,
  • pojazdów budowy.

2. Trasy objazdu dla w/w odcinka drogi DW925 w km15+980 ÷ 25+920 zamkniętego dla powszechnego ruchu pojazdów. Trasa objazdu: skrzyżowanie drogi DW925 z drogą DK44 w Mikołowie – droga DK81 – skrzyżowanie drogi DK44 z drogą DK81 – droga DK81 – skrzyżowanie drogi DK81 z drogą DW926 – droga DW926 – skrzyżowanie z drogi DW925 z drogą DW926 w Orzeszu.

źródło: UM Orzesze

Logotypy UE