Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W 2000 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało organizację  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od lat do akcji włączają się prokuratury, sądy, policja oraz placówki pomocy społecznej z całego kraju. W tym roku akcja prowadzona będzie od 23 lutego do 27 lutego.
24 lutego od 10:00 do 12:00 w Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie konsultacji udzielać będą pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Mikołowie od 23 – 27 lutego. od godz. 9.00 do 15.00, asystenci sędziów lub kuratorzy zawodowi w pokoju  nr 21 i 17 w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 będą udzielali ofiarom przestępstw bezpłatnych informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego w obowiązującym porządku prawnym.

Komentarze (0)
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Brak komentarzy
Logotypy UE