Tropiciele historii Mikołowa

Tropiciele historii Mikołowa

Mikołowskie  Towarzystwo Historyczne  w porozumieniu  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt Tropiciele historii Mikołowa, do którego zaproszono dzieci  z Placówki Wsparcia Dziennego MOPS. To dla nich zorganizowano dwie wycieczki historyczne pokazujące najciekawsze mikołowskie zabytki, zaś 27 czerwca zorganizowano akcję szukania skarbów na Plantach. 
Wyposażone w wykrywacze metalu oraz maski gazowe na wypadek znalezienia „broni chemicznej” dzieci penetrowały fragment miejskiego parku. Na szczęście zamiast niebezpiecznych znalezisk wykopano pamiątkowe monety, które wcześniej organizatorzy skrzętnie zakopali.
Organizatorzy dziękują  gminie Mikołów, KPP  w Mikołowie oraz straży miejskiej za pomoc w realizacji akcji .

Komentarze (0)
Tropiciele historii Mikołowa
Brak komentarzy
Logotypy UE