Telefoniczne badania ankietowe

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w miesiącu wrześniu i październiku zostaną przeprowadzone badania ankietowe w formie wywiadów telefonicznych z mieszkańcami Gminy Mikołów w zakresie „Diagnozy potrzeb obszaru funkcjonalnego Powiatu mikołowskiego przeprowadzanej w ramach projektu pn.”J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”. Badanie zostanie przeprowadzone przez pracowników Firmy „EU- Consult” oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice.

Beneficjentami projektu pn.”J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny  oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Komentarze (0)
Telefoniczne badania ankietowe
Brak komentarzy
Logotypy UE