Szkolenie GIS dla mieszkańców

Urząd Miasta Mikołów zaprasza

na otwarte szkolenia dotyczące obsługi geoportalu Systemu Informacji o Terenie

www.gis.mikolow.eu

 

Portal umożliwia dostęp do danych w zakresie planów zagospodarowania terenu, numeracji porządkowej, ewidencji gruntów i budynków, sieci drogowej, budżetu obywatelskiego, ortofotomap oraz innych danych które mogą być przydatne dla mieszkańca. Szkolenie będzie obejmować przedstawienie zakresu tematycznego portalu oraz wykorzystanie udostępnionych narzędzi.  Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników urzędu i ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie dostępu do informacji przestrzennej.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie

ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów

Terminy : 5.12.2016r.  godz. 17.00  oraz 12.12.2016r. godz. 17.00

 

W szkoleniu można skorzystać z dostępnych w bibliotece stanowisk komputerowych lub wziąć udział jako wolny słuchacz. W miarę możliwości prosimy o  wcześniejsze zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu na adres email gis@mikolow.eu lub telefonicznie pod numerem 32 32 48 404.

 

Portal został uruchomiony w z związku  z realizacją projektu
„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach PRSC Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

Komentarze (0)
Szkolenie GIS dla mieszkańców
Brak komentarzy
Logotypy UE