STYPENDIA BURMISTRZA MIKOŁOWA

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 września 2017 roku zapraszamy do składania wniosków o udzielenie Stypendium Burmistrza Mikołowa. Stypendium przyznawane jest uczniom i studentom, spełniającym kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów w następujących kategoriach:
1. za bardzo dobre wyniki w nauce,
2. za wybitne osiągnięcia artystyczne
3. za wybitne osiągnięcia sportowe
w roku szkolnym/akademickim 2016/2017
 
Wnioski należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie (były Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich), ul. Karola Miarki 9 (pokój 6) w następujących terminach:
– uczniowie – od 01 do 15 września 2017 roku
– studenci – od 01 do 15 października 2017 roku.
Jeżeli termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.
 
Formularze wniosków prosimy wydrukować dwustronnie lub odebrać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://cuw.mikolow.eu/index.php/category/stypendia-burmistrza/ bądź udzielane są pod numerem telefonu 32 226 01 69 w.26.

Komentarze (0)
STYPENDIA BURMISTRZA MIKOŁOWA
Brak komentarzy
Logotypy UE