Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025 – konsultacje społeczne

Burmistrz Mikołowa informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2015 – 2025”. Konsultacje trwać będą do 22.05.2015. Projekt „Strategii” oraz szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie Urzędu Miasta Mikołów w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.mikolow.eu/  w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, Wydział Rozwoju Miasta (p. 40, nr tel. 32 48 463).

Komentarze (0)
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025 – konsultacje społeczne
Brak komentarzy
Logotypy UE