Środki zewnętrze ponownie zasilą budżet gminy

Staraniem Biura Rozwoju Miasta Gmina Mikołów uzyskała refundacje kosztów projektu  pn. ”Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1997/71/V/2015 z dnia 20.10.2015 r. przyznał naszej Gminie dofinansowanie w wysokości 2 783 006,95 zł przy koszcie całkowitym  projektu wynoszącym:  3 620 498,05 zł. Projekt został zrealizowany w latach 2013 – 2015. Obejmował przebudowę i budowę połączeń drogowych pomiędzy ulicami Sadową, Paprotek, Świerkową, Plebiscytową oraz Bzów w Mikołowie.

Powyższe przedsięwzięcie jest już 18 projektem zrealizowanym przez Gminę Mikołów przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Komentarze (0)
Środki zewnętrze ponownie zasilą budżet gminy
Brak komentarzy
Logotypy UE