Spotkanie strażaków z parlamentarzystami

Spotkanie  strażaków z parlamentarzystami

Przedstawiciele strażackich  formacji ochotniczych i zawodowych z Mikołowa i powiatu mikołowskiego spotkali się z generałem Zbigniew Meresem, byłym komendantem głównym PSP, a obecnie senatorem oraz posłami Markiem Wójcikiem i Markiem Krząkałą.  Odbyło się ono 3 września w MDK.
Jego głównym tematem były założenia przygotowywanej w parlamencie ustawy o ochronie ludności oraz zapisach związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP.  Jak podkreślił  senator Mares, ustawa ma trafić do parlamentu wiosną przyszłego roku. Zapewnił również, że obecnie istnieje możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy przez jednostki OSP z funduszy pierwotnie przewidzianych na Obronę Cywilną oraz około 20 mln euro funduszy unijnych. 
– Te środki unijne chcemy przeznaczyć na zakup samochodów strażackich. I te pieniądze mają być uruchomione w 2015 roku – zapewnił gen. Meres.  
Obecni na spotkaniu strażacy pytali o możliwość uzyskania pieniędzy na remonty siedzib jednostek ochotniczych, które często są wynajmowane od gmin oraz o środki na szkolenia  ochotników. Jak przyznał generał Merses, planowane jest zwiększenie puli na szkolenia, jeśli zaś  chodzi o nakłady na modernizację strażnic, to zgodnie z obowiązującymi przepisami w grę wchodzi jedynie dofinansowanie tzw. części operacyjnych w siedzibach OSP. Zwykle są to kwoty rzędy 5-8 tys. złotych na jednostkę.  
Podniesiono również kwestie dotyczące zwolnień z pracy ochotników biorących udział w akcjach ratunkowych.  Jak przyznał Dariusz Gaschi, prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie,  niektórzy członkowie OSP  stają przed wyborem pomiędzy pracą zawodową, a uczestnictwem w akcjach ratowniczych. Jak zaznaczył poseł Marek Wójcik, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych,  winno to zostać uregulowane poprzez wypłatę dniówek za nieobecność pracownika związaną z udziałem w akcjach ratowniczych.

Komentarze (0)
Spotkanie strażaków z parlamentarzystami
Brak komentarzy
Logotypy UE