Spotkanie sekretarzy

Spotkanie sekretarzy

Sekretarze gmin i powiatów z całego województwa śląskiego spotkali się 9 stycznia w MBP w Mikołowie. Wśród zaproszonych na spotkanie gości znalazł się Daniel Kołodziej prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, który w  swoim wystąpieniu przedstawił główne zadania RIO względem samorządów.  
– Regionalna Izba Obrachunkowa zajmuje się gospodarką finansową, a kondycja finansowa gmin i powiatów wiąże się w znacznym stopniu  z absorpcją środków unijnych. Przy czym na realizację inwestycji z udziałem funduszy unijnych gminy muszą wykazać się wkładem własnym. Pieniądze unijne są wyłączone ze wskaźników zadłużenia, ale tylko do pewnego momentu, bowiem nawet jeśli coś teoretycznie nie zostało wliczone jako dług,  mimo wszystko tym długiem jest, więc trzeba go będzie spłacać. Nasze kontrole ujawniają w państwa jednostka, że rodzi to poważne problemy, bowiem niektóre jednostki tracą płynność finansową. Często na etapie nadzoru wydaje się być wszystko w porządku, wskaźniki pasują, a jednak brakuje pieniędzy na bieżące wydatki.  Zwykle zaczyna się od braku pieniędzy na oświatę, a potem lawinowo zaczyna brakować pieniędzy na inne cele. Dlatego kwestia zadłużenia  jednostek samorządu terytorialnego jest tak ważna – przyznał Daniel Kołodziej prezes katowickiej RIO, który zauważył, że zadłużenie jst jest obecnie różne interpretowane przez ministerstwo finansów.Głównym organizatorem debaty było Stowarzyszenie Wspierania Samorządności w Mikołowie, zaś gminę Mikołów reprezentował na spotkaniu sekretarz miasta Michał Pienta.

Komentarze (0)
Spotkanie sekretarzy
Brak komentarzy
Logotypy UE