Spotkanie konsultacyjne

W związku z realizowanym projektem pn. “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” oraz przygotowywanymi w jego zakresie podstrategiami: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, demografii oraz rynku pracy zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące powyższych podstrategii oraz kwestii w nich poruszanych. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15 grudnia br. od godziny 16.00 do 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie sala nr 33.

Komentarze (0)
Spotkanie konsultacyjne
Brak komentarzy
Logotypy UE