Spotkanie konsultacyjne JST.

Spotkanie konsultacyjne JST.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Mikołów na spotkanie konsultacyjne dotyczące „Podstategii ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016 – 2032”. Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Podstrategia jest przygotowywana w ramach projektu pn. : „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”.

Komentarze (0)
Spotkanie konsultacyjne JST.
Brak komentarzy
Logotypy UE