Społecznik Roku

Po raz drugi dzialające w Łaziskach Górnych Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych prowadzone przez Centrum Społecznego Rozwoju zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu mikołowskiego do zgłaszania kandydatów na konkurs o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Mikołowskiego”. Zostanie on przyznany w trzech kategoriach: biznesu, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.?
Każda z organizacji ma prawo nominować po jednym kandydacie do poszczególnych kategorii. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronach www.csr.biz.pl lub www.cisig.pl i dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do siedziby CSR do 17 stycznia.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Gali Społecznika 8 lutego.

Komentarze (0)
Społecznik Roku
Brak komentarzy
Logotypy UE