Smutna wiadomość

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

STANISŁAWA MICHALSKIEGO

Wieloletniego Radnego Rady Miejskiej Mikołowa.
To wielka strata dla mikołowskiego samorządu i całej społeczności naszego miasta.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia

Stanisław Piechula                     Michał Rupik
Burmistrz Mikołowa                    Przewodniczący Rady Miejskiej

Komentarze (0)
Smutna wiadomość
Brak komentarzy
Logotypy UE