Rządowy Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w Gminie Mikołów

Rządowy Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w Gminie Mikołów

Wnioski złożone przez Gminę Mikołów znalazły się w wykazie szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych AKTYWNA TABLICA. Dzięki przyznanym środkom finansowym możliwy będzie zakup pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych, projektorów, sprzętu pozwalającego na przekaz dźwięku czy interaktywnych monitorów dotykowych, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia w placówkach oświatowych. Ponadto dzięki realizacji projektów w siedmiu mikołowskich szkołach podstawowych kadra pedagogiczna podniesie swoje kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Komentarze (0)
Rządowy Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w Gminie Mikołów
Brak komentarzy
Logotypy UE