Ruszył program dopłat do małej retencji

Ruszył program dopłat do małej retencji

Można już ubiegać się o dotację na zbiorniki retencyjne, które umożliwią zbieranie deszczówki. Miasto dopłaci mieszkańcom, którzy chcą walczyć ze zjawiskiem suszy.

Dofinansowanie wyniesie połowę kosztów (maksymalnie do 1000 zł) poniesionych w związku z zakupem, instalacją oraz montażem elementów wchodzących w skład systemu gromadzenia deszczówki. Dopłatami objęte mogą zostać urządzenia naziemne (nie mniejsze niż 200 l.) oraz podziemne (nie mniejsze niż 1000 l.), które zgromadzą wody opadowe do ponownego ich wykorzystania, a także te, montowane na sieci kanalizacji deszczowej lub oczka wodne.

UWAGA: ważne, aby wniosek o dofinansowanie złożyć przed zakupem, remontem lub rozbudową systemu gromadzenia deszczówki. Dofinansowanie będzie przyznawane dopiero po podpisaniu umowy z zawartej między Wnioskodawcą a Gminą Mikołów.

Wnioski można pobrać elektronicznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta (Rynek 16).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska UM Mikołów, tel. 32 32 48 474.

Logotypy UE