Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego

Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego

Dnia 10.02.br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
w obecności władz miasta, przedstawicieli Rady Miejskiej, pracowników magistratu oraz wykładowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach, miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu studenckiego pn. „Projekt koncepcyjny układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750-lecia”. Rywalizowały w nim dwa zespoły studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach realizujące magisterską pracę dyplomową. Jak podkreślił Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula w swoich wystąpieniach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zespoły zaprezentowały wysoki i bardzo wyrównany poziom. Jury oceniające prace nie miało łatwego zadania. Ostatecznie jurorzy postanowili przyznać nagrody główne ex aequo. Nagrodzeni studenci to: inż. Marlena Lewandowska, inż. Bartosz Myśliwiec oraz inż. Maria Rzepisko i inż. Sandra Parys. 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula pogratulował studentom efektów wielotygodniowej pracy i wyraził opinię, iż przekazane Gminie koncepcje stanowić będą istotny element w dalszym rozwoju miasta.

Nad przygotowaniem realizacji konkursu ze strony Politechniki Śląskiej czuwał zespół w składzie: dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, dr inż. Anna Olma oraz dr inż. Marcin Grygierek.

Komentarze (0)
Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego
Brak komentarzy
Logotypy UE