Rozstrzygnięcie Konkursu Studenckiego

Rozstrzygnięcie Konkursu Studenckiego

W dniu 7 lipca br. w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego Burmistrz Marek Balcer wręczył nagrody laureatom konkursu studenckiego pn.: „Projekt koncepcyjny energooszczędnego, wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sośniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie”. Konkurs był efektem współpracy Politechniki Śląskiej, Gminy Mikołów oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Podpisane porozumienie o współpracy w/w partnerów nabiera coraz większego tempa.
W styczniu w konkursie architektonicznym połączonym z warsztatami udział wzięło 20 studentek i studentów, tym razem było ich już 40. W większości byli to przedstawiciele trzeciego roku opracowujący koncepcje w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne prowadzonego w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury Politechniki Śląskiej, a także studenci drugiego roku, którzy w styczniu przedstawili wstępne koncepcje uzupełnienia funkcjonalnego terenu Sośniej Góry w Mikołowie.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab. inż. arch. Jana Rabieja prof. nzw. w Politechnice Śląskiej przeprowadziła ocenę projektów zgłoszonych do konkursu, wyróżniając trzy zdaniem Jurorów najlepsze: Wyróżnienie I stopnia dla Agnieszki Szklanny i Michała Broniszewskiego, Wyróżnienie II stopnia dla Anny Kmieć i Marcina Domurada oraz Wyróżnienie III stopnia dla Marty Rajczykowskiej i Natalii Zawadzkiej. Przyznając Wyróżnienie I stopnia Jury doceniło przede wszystkim spójność i funkcjonalność przedstawionych obiektów oraz fakt, iż projekt daje poczucie zminimalizowanej ingerencji
w aktualny krajobraz Sośniej Góry.

Prowadzącymi wszystkie prace konkursowe byli: dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz, dr inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska oraz dr inż. arch. Jarosław Figaszewski. Nad organizacją konkursu z ramienia Politechniki Śląskiej czuwały p. Dorota Winnicka-Jasłowska i p. Małgorzata Jastrzębska. Prace wyróżnionych studentów można oglądać do końca sierpnia w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Partnerzy porozumienia myślą już o kontynuacji współpracy, przynosi ona bowiem klasyczny efekt synergii. Jednym z potencjalnych tematów jest opracowanie przez studentów Politechniki Śląskiej koncepcji rewitalizacji wybranych części miasta 

Komentarze (0)
Rozstrzygnięcie Konkursu Studenckiego
Brak komentarzy
Logotypy UE