Rewitalizacja Miasta Mikołów. Przedłużenie terminu składania kart projektów rewitalizacyjnych

Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości będą mogłyby być realizowane na terenie Gminy Mikołów w ramach Programu Rewitalizacji na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji został przedłużony do 16.05.2016 r. do godziny 9.00.

Aby zgłosić propozycję swojego projektu należy wypełnić kartę projektu. Karta projektu jest zgłoszeniem swojego autorskiego pomysłu na działania, które mogą być w przyszłości realizowane w obszarach gminy, które zostaną poddane rewitalizacji.

Ważnym aspektem proponowanych przedsięwzięć jest fakt, że działania społeczne mają priorytet w przyznawaniu funduszy, ponadto projekty przestrzenne dotyczące infrastruktury czy gospodarki powinny mieć uzasadnienie społeczne.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów pod numerem tel.: (32) 32 48 463, e-mail: rozwoj@mikolow.eu

Poniżej znajduje się link, gdzie można zapoznać się z obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji i zgłosić swój projekt rewitalizacyjny.

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/karta-projektu-rewitalizacyjnego-dla-miasta-mikolow 

Komentarze (0)
Rewitalizacja Miasta Mikołów. Przedłużenie terminu składania kart projektów rewitalizacyjnych
Brak komentarzy
Logotypy UE