Rewitalizacja Miasta Mikołów – Karta projektu rewitalizacyjnego

W związku z toczącymi się pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2025 zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości będą mogłyby być realizowane na terenie Gminy Mikołów w ramach Programu Rewitalizacji na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji.

Aby zgłosić propozycję swojego projektu należy wypełnić kartę projektu. Karta projektu jest zgłoszeniem swojego autorskiego pomysłu na działania, które mogą być w przyszłości realizowane w obszarach gminy, które zostaną poddane rewitalizacji.

Ważnym aspektem proponowanych przedsięwzięć jest fakt, że działania społeczne mają priorytet w przyznawaniu funduszy, ponadto projekty przestrzenne dotyczące infrastruktury czy gospodarki powinny mieć uzasadnienie społeczne.

Wypełnione karty projektów można zgłaszać do dnia 12.05.2016 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów pod numerem tel.: (32) 32 48 463, e-mail: rozwoj@mikolow.eu

Poniżej znajduje się link, gdzie można zapoznać się z obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji i zgłosić swój projekt rewitalizacyjny.

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/karta-projektu-rewitalizacyjnego-dla-miasta-mikolow

Komentarze (0)
Rewitalizacja Miasta Mikołów – Karta projektu rewitalizacyjnego
Brak komentarzy
Logotypy UE