Remont ulicy Katowickiej

25 lipca rozpoczną się prace budowlane na ulicy Katowickiej. Od tego dnia droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego, co oznacza, że nie można tą ulicą wyjechać w kierunku Katowic jak i wjechać  do Mikołowa. Kładka nad ulicą Katowicką dla pieszych zamknięta zostanie 1 sierpnia.

Po zamknięciu mostu ruch samochodów oraz autobusów komunikacji miejskiej linii 29, 45, 653 i 695 od strony centrum w kierunku Katowic odbywać się będzie ulicami L. Musioła i Podleską do ul. Beskidzkiej (DK 44). Z kolej od Katowic do centrum Mikołowa wyznaczono go z węzła DK 81-DK 44 poprzez ulicę Beskidzką (DK 44) do ul. Podleskiej.

Zmieni się również lokalizacja przystanku Mikołów Szpital w kierunku Katowic, który na czas robót usytuowany zostanie po wschodniej stronie ul. św. Wojciecha, pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z Prusa i Musioła.
Ponadto przewiduje się skomunikowanie dróg lokalnych z centrum dla ruchu pieszego i samochodowego oraz komunikacji miejskie linii J w obu kierunkach. Od strony centrum przewidziano dojazd ulicami Stromą, Kwietną i Krótką do ul. Katowickiej, zaś w kierunku Katowic ruch drogami lokalnymi nie ulegnie zmianie. Przy tej okazji dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ul. Stromej, Kwietnej i Krótkiej wprowadzony zostanie zakaz postoju oraz znak „inne niebezpieczeństwa” z tabliczką „piesi”. Dodatkowo ruch na tej drodze zostanie ograniczony do pojazdów o masie do 3,5 tony. 

Komentarze (0)
Remont ulicy Katowickiej
Brak komentarzy
Logotypy UE