Rękodzielnia w MDK

Rękodzielnia w MDK

MDK zaprosił 17 października na spotkanie poświęcone obecności osób niepełnosprawnych w kulturze oraz wernisaż fotograficzny. Wydarzenie zorganizowano w ramach prowadzonego przez tę placówkę projektu „Rękodzielnia”, którego realizacja rozpoczęła się w 2017 roku. Partnerami w nim są: Ośrodek Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI w Mikołowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach. Jego celem jest poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do kultury poprzez bezpłatne warsztaty artystyczne, wycieczki i spotkania. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Tego dnia poza spotkaniem dyskutantów, którzy mówili o udziale w kulturze osób niepełnosprawnych i dzieli się swymi doświadczeniami w tej materii, otwarto wystawę fotografii powstałych w ramach projektu „Rękodzielnia”. Warsztaty prowadziła Anna Geta, której asystowały Małgorzata Dębska i Gabriela Kinel, zaś modelami byli Alina Cichocka, Zuzanna Żółtaszek oraz jej brat Kuba Żółtaszek. Wystawa zdjęć można oglądać w „Galerii 33” do końca listopada.

Logotypy UE