Radzili jak zdobyć unijne fundusze

W budynku Miejskiego Domu Kultury działał 28 października Mobilny Punkt Informacyjny. Dzięki współpracy Urzędu Miasta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich mogły odbyć indywidualne konsultacje ze specjalistami w tej dziedzinie.
MPI to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu oferowana przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. Konsultanci udzielają bezpłatnych porad w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.Aktualne informacje na temat MPI organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach: www.efs.slaskie.pl/www.rpo.slaskie.pl. (wrm)

Komentarze (0)
Radzili jak zdobyć unijne fundusze
Brak komentarzy
Logotypy UE