Przystanek linii 41 KZK GOP na parkingu osiedla MSM

Gmina Mikołów zawarła 19.08.2015 r. umowę dzierżawy terenu o pow. 20 m2 (przyległy do istniejącego krawężnika parkingu) z  Mikołowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Mikołowie, ul. Młyńska 11. 

Po zapoznaniu się z wszystkimi uwagami pasażerów, mieszkańców  osiedla i wydzierżawiającego  teren MSM Mikołów w dniu 19.08.2015 odbyła się wizja z przedstawicielami organizatora transportu KZK GOP w Katowicach celem rozważenia możliwości przeniesienia przystanku końcowego linii 41 i ewentualnej zmiany trasy tej linii. Ustalono, że  nie ma możliwości usytuowania przystanku autobusowego na ul. Krakowskiej na odcinku od przystanku Gimnazjum 2 do skrzyżowania z ul. Bielską, z powodu braku miejsca na zlokalizowanie normatywnej zatoki autobusowej. Rozważano również możliwość przesunięcia miejsca postoju autobusów na parkingu MSM przy ul.Nowej. Ewentualna zmiana miejsca nie rozwiązałaby podnoszonego problemu braku miejsc postojowych na tym parkingu. Traktowanie obecnego miejsca postojowego jako przystanku przelotowego również nie spowodowałoby zwolnienia miejsca do postoju pojazdów, nie zlikwidowałoby dotychczas zgłaszanych uciążliwości, a także uniemożliwiałoby rozpoczynania podróży przez pasażerów z tego przystanku, gdyż konieczne jest stosowanie postoju technicznego związanego ze skoordynowanym rozkładem jazdy. Czas postoju autobusu waha się od 2 min do 45 min. W skrajnych przypadkach pasażer musiałby przychodzić na przystanek 45 min wcześniej, aby później spędzić ten czas na dworcu czekając na odjazd do Gliwic, natomiast kierowca nie może pozostawić samych pasażerów w pojeździe. Zgłaszane przez mieszkańców osiedla uwagi dotyczące uciążliwości hałasu, który powoduje autobus realizujący postój z włączonym silnikiem regulują przepisy ogólne, które określają, że pojazd nie może mieć w czasie postoju włączonego silnika dłużej niż minutę. Straż Miejska i Policja będą podejmować działania, które ukrócą ewentualne te nieprawidłowości.

Resumując obecna lokalizacja przystanku wraz z możliwością wysiadania na nim jest optymalna i po przeprowadzonej przez MSM ankietyzacji tego problemu uzyskała akceptację.

Ponadto wszelkie interwencje w sprawie linii 41 można zgłaszać do KZK GOP ul. Barbary 21 A,  40-053 Katowice lub na e-mail kzkgop@kzkgop.com.pl 

 

Komentarze (0)
Przystanek linii 41 KZK GOP na parkingu osiedla MSM
Brak komentarzy
Logotypy UE