Promocją tomu wierszy Witolda Wirpszy

Promocją tomu wierszy Witolda Wirpszy

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie związane z promocją tomu wierszy Witolda Wirpszy Sonata i inne wiersze do 1956 roku (wyd. Instytut Mikołowski, 2014)W spotkaniu udział weźmie: Dariusz Pawelec (redaktor tomu) i Leszek Szaruga (poeta, literaturoznawca, syn poety)Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.
WITOLD WIRPSZA – ur. 4.12. 1918 r. w Odessie, zm. 16.09. 1985 w Berlinie, gdzie został pochowany na cmentarzu Ruhleben. Poeta, prozaik, krytyk, tłumacz z j. niemieckiego. Mąż Marii Kureckiej. Szkołę średnią ukończył w Gdyni (1936). Debiutował poetycko jeszcze przed maturą w „Kuźni Młodych” (1935). Studiował na Wydziale Prawa UW oraz, równocześnie, pianistykę w Wyższej Szkole Muzycznej. We wrześniu 1939, po obronie Oksywia, osadzony w oflagu Neubrandenburg, następnie w Grossborn. Po wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie w roku 1945 odbył debiutancki wieczór autorski. W latach 1947-1956 mieszkał w Szczecinie w tzw. „kolonii artystów i pisarzy” wojewody Borkowicza. Pracował w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego, w rozgłośni Polskiego Radia (1949-50) i w „Głosie Szczecińskim” (1952). W latach 1956-57 w redakcjach „Po prostu” i „Nowej Kultury” w Warszawie. Do roku 1956 opublikował następujące zbiory wierszy: Sonata. 1949.Stocznia. 1949.Polemiki i pieśni. 1951.Dziennik Kożedo. 1952.Pisane w kraju. 1952.List do żony. 1953.Poematy i wiersze wybrane. 1956. Z mojego kraju. 1956.

Komentarze (0)
Promocją tomu wierszy Witolda Wirpszy
Brak komentarzy
Logotypy UE