Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
grudzień 2005 r. – sierpień 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Gliwicka 299
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
626 621,01 zł
Finansowanie:

• 39 877,00 zł : Dotacja

541 496,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

• 45 248,01 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

• wymianę okien i drzwi,

• docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

• modernizację kotłowni, w tym : wymianę kotła, wymianę pompy obiegowej, montaż automatyki pogodowej,

• modernizację instalacji c.o. : montaż grzejników oraz zaworów termostatycznych z głowicą.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE