Termomodernizacja budynku SP nr 4 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku SP nr 4 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
styczeń – sierpień 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, Kamionka
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
561 057,90 zł
Finansowanie:

• 36 823,00 zł : Dotacja

465 717,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

• 38 517,90 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

• wymianę okien i drzwi,

• docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i dachów,

• wymianę kotłów c.o.,

• montaż automatyki pogodowo-dobowej.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE