Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd
Termin realizacji:
2021-06-01 - 2022-12-30
Lokalizacja:
Gmina Mikołów, ul. Bandurskiego 8, ul. Żwirki i Wigury 31 cd
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
2 444 653,82 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 312 657,80 zł

Wkład własny gminy: 1 131 996,00 zł (w tym wkład własny gminy w ramach kosztów kwalifikowalnych: 231 645,51 zł )

 

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Budynki te stanowią zasób komunalny Gminy Mikołów, które są w całości przeznaczone na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach. Projektem objęte zostały budynki zlokalizowane w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 8 oraz ul. Żwirki i Wigury 31 cd.

Logotypy UE