Nowy Świat etap II – Budowa zespołu budynków nr 3 i zespołu budynków nr 4? w zabudowie szeregowej , przy ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z infrastruktura drogową i oświetleniem

Nowy Świat etap II – Budowa zespołu budynków nr 3 i zespołu budynków nr 4? w zabudowie szeregowej , przy ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z infrastruktura drogową i oświetleniem
Termin realizacji:
03.2017-10.2018
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Inwestycja dofinansowana jest  w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

Wartość projektu:
3 129 441,07 zł
Finansowanie:
  • 1 095 304,37 zł dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego
  • 2 034 136,7 zł środki własne Gminy Mikołów

Zadanie polega na wsparciu inwestycji dotyczącej budowy dwóch szeregów budynków mieszkalnych nr 3 i 4. W ramach zadania powstanie 16 mieszkań komunalnych.

Logotypy UE