Nowy Świat etap I Budowa zespołu budynków nr 1 i zespołu budynków nr 2? w zabudowie szeregowej , przy ul. Nowy Świat w Mikołowie

Nowy Świat etap I  Budowa zespołu budynków nr 1 i zespołu budynków nr 2? w zabudowie szeregowej , przy ul. Nowy Świat w Mikołowie
Termin realizacji:
06.2016-06.2017r.
Lokalizacja:
Program:

Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

Wartość projektu:
2 314 511,04 zł
Finansowanie:
  • 810 078,86 zł dofinansowano ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego
  • 1 504 432,18 zł środki wlasne Gminy Mikołów

Zadanie polega na wsparciu inwestycji dotyczącej budowy dwóch szeregów budynków mieszkalnych nr 1 i 2. W ramach zadania powstało 16 mieszkań komunalnych.

Logotypy UE