Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina
Termin realizacji:
19.05.2022- 30.09-2023
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

Wartość projektu:
100 000,00 zł
Finansowanie:

grant – 100 000,00 zł

Projekt polega na zakupie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dla jednostki podlegającej gminie Mikołów- Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie. CUW jest jednostką obsługującą w stosunku do 25 jednostek obsługiwanych ? szkół i przedszkoli publicznych, Centrum Integracji Społecznej, Dziennego Domu Pomocy, Żłobka Miejskiego oraz na mocy porozumienia ? instytucji kultury ? Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka. Jednostka realizuje szeroki zakres zadań z zakresu informatyki, księgowości, finansów, płac, kadr, ochrony danych, obsługi organizacyjnej ? m.in. w zakresie zamówień publicznych, BHP oraz obsługi prawnej. Zakupiony sprzęt jak i oprogramowanie będzie wykorzystywany do codziennej pracy przez pracowników CUW, jak i posłuży do pracy zdalnej w momencie, kiedy podjęcie takich rozwiązań będzie konieczne.

Logotypy UE