Projekt „Open your mind, change yourself and work across boundaries!”

Projekt „Open your mind, change yourself and work across boundaries!”

01.09.2019 r. ruszyła realizacja projektu „Open your mind, change yourself and work across boundaries! – Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!” Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ . Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w wysokości 136 269,00 euro. Projekt jest skierowany do 8 mikołowskich szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 49 nauczycieli , którzy w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 roku wezmą udział 2-tygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Malcie. Uczestnicy szkoleń poza podniesieniem kompetencji językowych zdobędą m.in. umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Wsparcie dla nauczycieli przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

Logotypy UE