Program Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus

Dziś rusza program „Rodzina 500 plus”. Na złożenie wniosku mamy czas aż do 1 lipca 2016r.
Oto najważniejsze informacje dot. programu:

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Pełnoletnie dziecko po ukończeniu 25 lat wlicza się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
6. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić rzez Internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
7. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
8. Na początku funkcjonowania programu samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Komentarze (0)
Program Rodzina 500 plus
Brak komentarzy
Logotypy UE