Program Karty Mieszkańca Gminy Mikołów

W dniu 14 lutego br. na sesji Rady Miasta została przyjęta Uchwała w sprawie wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów”. Program jest skierowany do tych mieszkańców, którzy rozliczają podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie.

Znaczną część dochodów budżetu stanowią wpływy z podatków. Dla gminy podstawą dochodów własnych jest udział w podatku płaconym przez osoby fizyczne czyli z tzw. PIT-u. Środki te są wypracowane przez mieszkańców gminy, którzy płacą podatki na jej rzecz. Dzięki tym funduszom możliwe są inwestycje w poprawę jakości lokalnej infrastruktury, ale także w sport i kulturę. Program ma być wyrazem swoistego uznania i uhonorowania dla mieszkańców płacących podatki na rzecz gminy, a więc przyczyniających się do jej rozwoju. Być może także zachęci pozostałych mieszkańców,  którzy jeszcze nie rozliczają podatku
w mikołowskim Urzędzie Skarbowym do złożenia właśnie tam swojej deklaracji podatkowej. Program ma także na celu wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców, poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez reklamę w zamian za oferowane na rzecz mieszkańców ulgi i rabaty.
 
Rozpoczęcie Programu jest planowane na I półrocze tego roku. Wtedy ukażą się wszystkie dokumenty związane z jego realizacją, takie jak regulamin czy wnioski o wydanie karty. 
We wskazanym czasie będą także wydawane pierwsze karty mieszkańca.

Kartę będzie można otrzymać składając stosowny wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich. Do wniosku trzeba będzie okazać do wglądu dowód osobisty wraz z jednym z następujących aktualnych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w mikołowskim Urzędzie Skarbowym:
 – pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok  ze stemplem mikołowskiego urzędu skarbowego poświadczające rozliczenie podatku
 – urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.

Program będzie realizowany przez Organizatora Programu – Gminę Mikołów oraz Partnerów Programu. Obecnie już 20 firm wyraziło w nim chęć uczestnictwa. Reprezentują one różne branże: usługi kosmetyczne, fryzjerskie, sprzedaż detaliczną, szkoły językowe i in. Program ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. W zamian mogą liczyć na darmową reklamę na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń urzędu.
W przyszłości jest planowane rozszerzenie oferty Urzędu Miasta o inne elementy reklamowe dla Partnerów Programu.

Dzięki karcie będzie można kupić taniej bilety wstępu na wskazane obiekty gminne, takie jak np. Kryta Pływalnia „Aqua Plant” czy lodowisko, jak również skorzystać z ulg i rabatów
u Partnerów Programu.

Firmy, przedsiębiorstwa zainteresowane Programem już teraz mogą uzyskać więcej informacji oraz zgłosić chęć udziału w Projekcie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów pod numerem telefonu: (32) 32 48 463 bądź osobiście w siedzibie Urzędu Rynek 16, pokoju nr 40. Koordynatorem Projektu Karta Mieszkańca Gminy Mikołów jest Anna Matyjas-Szkutnik, Z-ca kierownika Biura Rozwoju Miasta.

Komentarze (0)
Program Karty Mieszkańca Gminy Mikołów
Brak komentarzy
Logotypy UE