Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.
W dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w 15 Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. 
W powiecie mikołowskim pomoc organizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8, który zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach  od 24 lutego do 1 marca 2014r. 
 25.02.2014r. w tut. Ośrodku odbędzie się Dzień Otwarty dla osób doświadczających i świadków przemocy w rodzinie. W tym czasie pracownicy Ośrodka będą oferować bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy głównie osobom uwikłanym w sytuacje przemocy w rodzinie, a także osobom znajdującym się w różnych innych kryzysach.  Natomiast 27.02.2014r. pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą udzielać konsultacji: Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie ul. Rymera 1 w godzinach od 08:00 do 09:00 Prokuratura Rejonowa w Mikołowie ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 w godzinach od 10:00 do 11:00

Komentarze (0)
Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem
Brak komentarzy
Logotypy UE