Podsumowano GIS

Podsumowano GIS

9 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS). Jego realizacja rozpoczęła się w 2009 roku. Liderem projektu była Gmina Mikołów, zaś partnerami gminy powiatu mikołowskiego oraz Powiat Mikołowski.  – Było to przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie, co nie jest jeszcze często spotykaną formą współdziałania – zaznaczył burmistrz Marek Balcer otwierając konferencję. O założeniach samego projektu mówiła Jadwiga Lisztwan, naczelnik Wydziału Informatyzacji UM. Jak wyjaśniła dzięki temu przedsięwzięciu udało się stworzyć bazę informacji o terenie w wersji cyfrowej, a więc przenieść dane zasobów w wersji papierowej na wersje cyfrową– przyznała naczelnik Jadwiga Lisztwan. Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 5,5 miliona złotych, przy czym dofinansowanie z UE wyniosło 85 procent. Projekt ten jest związany z innym przedsięwzięciem realizowanym przez powiat mikołowski w partnerstwie z gminami jakim jest SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Komentarze (0)
Podsumowano GIS
Brak komentarzy
Logotypy UE