Podsumowano badania Centrum Profilaktyki

Podsumowano badania Centrum Profilaktyki

W ciągu dwóch ostatnich lat  sprawdzono  na terenie Mikołowa ponad 50 punktów sprzedaży zarówno sklepów jak i restauracji i pubów. Okazuje się, że tylko w tym roku aż w 39 lokalach i sklepach nieletni mogli kupić alkohol, a tylko w ośmiu sprzedawcy poprosili o dowód osobisty i nie sprzedali alkoholu.
Takie dane przedstawił  Arkadiusz Tyrała z Małopolskiego Centrum Profilaktyki, które na  zlecenie urzędu miasta przeprowadziło badania dotyczące sprzedaży alkoholu osobom  niepełnoletnim. 25 czerwca w Białym Domku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły władze miasta, przedstawiciele policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tylko dwóch na 50 zaproszonych na spotkanie sprzedawców. Właśnie oni otrzymali certyfikaty  rzetelnych punktów sprzedaży. 
Przedstawiciel Małopolskiego Centrum Profilaktyki podkreślił z dane z Mikołowa choć nie są optymistycznie nie obiegają od wyników kontroli prowadzonych w innych regionach kraju.

Komentarze (0)
Podsumowano badania Centrum Profilaktyki
Brak komentarzy
Logotypy UE