Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej IV edycji

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej IV edycji

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego, które są dostępne na stronie:

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej – edycja IV

 

Logotypy UE