A+ A-
A+ A-

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej IV edycji

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej IV edycji

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego, które są dostępne na stronie:

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej – edycja IV

print
Logotypy UE