Plener twórców intuicyjnych

Plener twórców intuicyjnych

23 sierpnia na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie odbył się jednodniowy plener malarski dla twórców intuicyjnych. Uczestniczyło w nim 26 artystów z Grupy Janowskiej w Katowicach, Grupy „Krajcok 12” w Chorzowie, Grupy „Gan Grota” w Świętochłowicach, Grupy Plastycznej w Tychach oraz Stowarzyszenia „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej reprezentujących środowiska twórcze Katowic (Janowa), Gliwic, Świętochłowic, Tych, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Lędzin, Będzina, Czerwionki, Piasku k. Pszczyny i Mikołowa.  
Spotkanie rozpoczęło zwiedzanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz spotkanie z jego dyrektorem Pawłem Kojsem. Później każdy z malarzy otrzymał dwa podobrazia, na których powstały prace związane z tematem wiodącym; Przyroda a dawny przemysł wapienniczy Śląska. Prace tworzono w dwóch samoistnych grupach – w obrębie Sośniej Góry oraz w okolicy zrekonstruowanych wapienników. 
Od 19 września prace wykonane w trakcie pleneru, będą prezentowane na wystawie poplenerowej na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, zaś 27 października  w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie będzie miał miejsce wernisaż VIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej na którym będzie również prezentowana część prac powstałych podczas pleneru.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej wraz z Miejskim Domem Kultury w Mikołowie. Patronatem honorowym wydarzenie to objął Burmistrz Mikołowa dr inż. Marek Balcer.
Mariusz Dmetrecki

Komentarze (0)
Plener twórców intuicyjnych
Brak komentarzy
Logotypy UE