Plan zagospodarowania przestrzennego – Kamionka

Informujemy, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka został wyłożony do publicznego wglądu.
Całość jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce planowanie przestrzenne/projekty http://bip.mikolow.eu/?c=553.

Załączniki:

Logotypy UE