Pierwszy krok na lodzie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci z mikołowskich szkół podstawowych do wzięcia udział w akcji „Poznaj pierwsze kroki na lodzie”, której celem będzie aktywizacja dzieci w kierunku jazdy na łyżwach oraz promocja zimowych dyscyplin sportowych, w tym w szczególności hokeja na lodzie i łyżwiarstwa, a także wspólne zajęcia ruchowe dzieci i rodziców, tak aby rodzice byli widocznym przykładem uprawiania sportu.?
Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie od 11 stycznia 2014 roku do 02.03.2014, w dniach: wtorek, czwartek w godzinach 17.00 – 18.00, a w soboty i niedziele 10.00 – 11.00, natomiast w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 11.00.?
Więcej szczegółów na stronie www.mosir.mikolow.eu

Komentarze (0)
Pierwszy krok na lodzie
Brak komentarzy
Logotypy UE